Receptfornyelse i forbindelse med længerevarende behandlinger med receptpligtig medicin

Dit dyr kan være i et længerevarende behandlingsforløb. Det kan fx være i forbindelse med udsættelse af løbetid eller i forbindelse med en kronisk sygdom som fx ledsmerter ved slidgigt, stofskiftelidelser eller hjerteproblemer. I så fald skal dit dyr til regelmæssige kontrolbesøg. Intervallet mellem kontrolbesøg vil være afhængigt af flere ting. Ved sygdom kan det komme an på, om denne er velreguleret, og på den valgte medicinske behandling.  Under konsultationen vil der blive udstedt gentagelses recepter med varighed, indtil dit dyr skal tilses ved næste kontrolbesøg. Kontakt os derfor i god tid for kontrolbesøg.

Skulle der opstå et behov om fornyelse af recepten inden næste kontrolbesøg, kan dette kun lade sig gøre såfremt:

 1. At vi har tilset og lavet en sundhedsundersøgelse på dit dyr inden for det seneste år
 2. At der ikke er sket forværring eller ændringer i dit dyrs symptomer. I modsat fald skal dit dyr tilses ved et kontrolbesøg, eventuelt med fornyede undersøgelser.
 3. Recepten skal underskrives af den dyrlæge, der sidst har tilset dyret.

Vi anbefaler, at man ved receptfornyelser kontakter os i god tid – minimum en uge, inden recepten skal indløses. Dette skyldes, at den udstedende dyrlæge kan være væk fra klinikken i nogle dage.

 • Husk at oplyse, hvilket apotek du ønsker recepten udstedt og sendt til, da vore kæledyr ikke har cpr-numre og derfor ikke er indbefattet af det elektroniske receptsystem.
 • Præcis hvilken medicin (navn og styrke), det drejer sig om

For receptfornyelser kan vi kontaktes på tlf.: 56502121 mandag til torsdag fra kl. 8.00-17.00 og fredag fra kl. 8.00 til 16.00

Om receptpligtig medicin
Vi har mange patienter der er i længerevarende medicinsk behandling, hvor recepter skal fornyes. Det drejer sig ofte om følgende typer af medicin:

 • Antibiotika
 • Smertestillende medicin
 • P-piller til kat
 • Ormekur
 • Receptpligtig loppe/flåt middel
 • Hjertemedicin / epilepsimedicin

Fælles for alle disse typer produkter er, at der er tale om receptpligtig medicin, og at de alle er underlagt myndighedernes lovgivning for udlevering.

For at imødekomme din henvendelse, vil vi her kort skitsere, hvad den nuværende lovgivning indebærer og hvorfor vi ikke, uden en forudgående klinisk undersøgelse af dit dyr, kan udlevere receptpligtig medicin.

I et uddrag fra ”Bekendtgørelse af lov om dyrlæger” i § 12 står således: En dyrlæge må kun udlevere eller ordinere receptpligtige lægemidler til behandling af sygdomstilfælde hos dyr, når dyrlægen selv har stillet en diagnose for sygdommen. Diagnosen skal være stillet

 1. efter en fagligt forsvarlig klinisk undersøgelse, som dyrlægen personligt har foretaget af det eller de syge dyr,
 2. efter, at dyrlægen har undersøgt materiale fra det eller de syge dyr eller ladet materialet undersøge på et statsligt eller andet dertil af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri godkendt laboratorium

Det vil altså sige, at dyrlægen skal tilse dyret og/eller materiale fra dyret (fx urin/afføringsprøver) for at kunne stille en diagnose, inden der udleveres eller udskrives recept på receptpligtig medicin.

Dette gælder også for lidelser, som dyret har haft tidligere, og hvor der er et afsluttet behandlingsforløb, eksempelvis ved dårlige ører. Her er det ikke muligt at genudlevere receptpligtig medicin uden fornyet undersøgelser, da vi skal undersøge, om der er tale om den samme lidelse som tidligere, og da vi skal checke for komplikationer som sprunget trommehinde, og om problemet kunne skyldes anden underliggende lidelse som allergi og stofskiftelidelser. Disse er alle forhold, der vil have betydelig indflydelse for et behandlingsforløb.

Resistens mod antibiotika
Lige som hos mennesker ser vi desværre også en øget forekomst af multiresistente bakteriestammer hos vores familiedyr (MRSA;  Methicilin resistent Staphylococcus aureus/ MRSP; Methicillin resistent Staphylococcus pseudointermedius). Derfor vil I ofte opleve, at vi udtager prøver fra jeres dyr til mikrobiologiske undersøgelser og resistensundersøgelser. Hvis det skønnes nødvendigt, påbegyndes der antibiotika behandling, før vi har dyrkningssvar. Når resistenssvaret foreligger, må vi ofte ændre typen af behandling, hvorefter kuren kan fuldføres med det rette antibiotikum. Undlades dette, kan det i yderste konsekvens betyde, at behandlingen er uden effekt både hos familiedyr og hos mennesker, hvilket har alvorlige følger.

Myndighederne fører kontrol med dyrlægers udlevering og udskrivning af recepter på receptpligtigt medicin. Dyrlægen er personlig ansvarlig for overholdelse af den gældende lovgivning, og overtrædelse af reglerne straffes med personlige bøder.